BG
Издателство "ДИ ПИ ЕМ ЕООД" - Служение Дерек Принс България

Лични данни

Лични данни

1. Вашият акаунт

Препоръчваме ви да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола за този сайт.

 Препоръчваме ви да пазите конфиденциалността на потребителското име и парола за този сайт. Така ще предотвратите неоторизиран достъп до вашия акаунт. При всеки вход в сайта посредством потребителско си име и парола, вие поемате отговорност за всички действия, които ще бъдат извършени при ползването този акаунт. Чрез влизането в този сайт, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и КЛИЕНТИТЕ се съгласяват да вземат всички необходими мерки, че сигурността на паролата няма да бъде разкрита от трети лица. Ако имате съмнения относно злоупотреба при използване на акаунта, препоръчваме Ви веднага да ни информирате. При регистриране предоставената информация трябва да бъде коректна и пълна. Обръщаме Ви внимание, че носите отговорност, включително наказателна отговорност, за всякакви предоставени фалшиви данни. Запазваме си правото да откажем на всеки ПОТРЕБИТЕЛ достъп до този сайт, да закрием акаунт или да анулираме ПОРЪЧКИ, включително потвърдени поръчки. Също така, достъпът в сайта може да бъде временно спрян или ограничен, с цел поддръжка на сайта или въвеждане на нови дейности или услуги.

2. Политика за конфиденциалност

Ние разбираме важността на опазването на вашите лични данни. При всяка транзакция осигуряваме сигурността на данните на всички ПОТРЕБИТЕЛИ, и гарантираме че вашите лични данните са защитени. Нашите препоръки:

- Пазете паролата си!

- Не предоставяйте паролата си на никого. Лице, което знае паролата Ви, има достъп до акаунта Ви;

- Избягвайте използването на същата парола за различни акаунти;

- Ако ползвате обществен компютър (напр. в библиотека или Интернет кафе), винаги се уверявайте, че сте излезли от акаунта си, преди да изключите компютъра;

- Често сменяйте паролата;

- Не разгласявайте лична информация!

Ние няма да изискваме по телефона или по и-мейл да разкриете паролата на акаунта за използване на този сайт или данните за банкова Ви сметка или друга лична информация. Всяко подобно искане съответно по телефона или по имейл трябва да бъде игнорирано.

Ако някой отправи към Вас подобно искане, моля, обърнете се към нас. Идентифицирайте фалшивите и-мейли (фалшификация или измама). Не са автентични и-мейли от „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД, които изискват лична информация, или тези които ви насочват към сайт, различен от derkprince.bg Някои съобщения съдържат линкове към сайтове, които Ви насочват към друг сайт, въпреки че в URL има думата “derekprince“. Ако плъзнете мишката върху линка много пъти, можете да видите че URL-ът е различен от използвания URL за идентификация и за свързване към този сайт.

3. Опазване на личните данни

Всякаква предоставена информация относно лични данни или събрана чрез операциите в САЙТА, ще бъде обработена от „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД, ул.Голаш 18, София,България. „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД сигурността и конфиденциалността на предоставените данни чрез компютърната ни система. Данните и личната информация, предоставена от клиентите, се използва от „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД за управление на поръчки, за доставка на продукти, за обработка на плащания, за комуникиране с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ относно поръчки, продукти, промоционални оферти. Също така, „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД използва тези данни и информация за подобрение на онлайн магазина и платформата за онлайн търговия, за да се избегнат или предотвратят измами или злоупотреби във вреда на този сайт, както и да се даде възможност на трети лица да извършват техническа поддръжка, логистика и други услуги за сайта.

„ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД защитава всякаква информация, поставена на сайта или изпратена по друг начин от клиентите. Повечето от личните данни са предоставени от Вас, когато регистрирате Вашия акаунт в „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД за търсене на продукти в сайта, когато осъществявате поръчки или изпращате съобщения, попълвате формуляр в сайта или осъществявате връзка с наши служители.

Под лични данни се разбира всякаква информация, служеща за идентифициране на физическо лице, или неин еквивалент. Отъждествимо лице е лицето, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, чрез идентификационен номер или чрез един или повече параметри от неговата физическа самоличност – психологическа, умствена, икономическа, културна или социална.

Обработването на лични данни представлява всякаква операция или съвкупност от операции, които се извършват по отношение на личните данни, чрез автоматични или неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, приспособяване или промяна, теглене, консултиране, използване, разкриване на трети лица за предаване, разпространяване или друга форма, присъединяване или комбиниране, блокиране, изтриване или унищожаване. Данните, които Вие предоставяте, са: име, презиме, адрес , е-mail адрес и телефонен номер, име на получателя на поръчката (адреси и телефонни номера). Една серия от данни са събрани в автоматичен модул от „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД, като например Интернет Протокол (IP) адрес, използван за свързване на компютъра в Интернет; логин; e-mail адрес; парола; информация за вашия компютър и за методи за свързване, като видът на браузера и версия на операционната система; данни, които понякога се комбинират с подобна информация, събрана от други клиенти с цел да създава функции, като например „Най-добре продавани“; URL пълно време (включително датата и часа), броя на cookie; визуализирани или търсени продукти. Когато посетите сайта и използвате нашите продукти, „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД може да постави cookie във вашия уеб браузер. Един модул cookie е ниско количество съхранена информация на компютъра, с цел да се идентифицира браузерът по време на взаимодействие с уеб сайтове. Модулите cookie могат да бъдат използвани с цел съхраняване на елементи, като идентификатори или потребителски предпочитания. Един уеб сайт може да постави модул cookie за съхраняване в браузъра ако настройките на браузъра позволяват това. Всеки браузър може да позволи на определен уеб сайт да има достъп до модулите cookie, или да откаже такъв достъп на други сайтове.

Ако желаете да не получавате реклами и информация от „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД, моля посетете страницата за отказване на абонамента. „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД Ви дава възможност за постоянно отписване на сайта.

Достъпни на сайта данни, като: актуализирана информация за последните поръчки, информация за лична идентификация (включително име, e-mail адрес, парола, предпочитания за комуникация и рекламни предпочитания, Adress Book), предложения (включително история на последно разглеждани продукти, опитът на взаимодействие със сайта, преди да потвърдите поръчка, както и предпочитания).

Чрез регистрирането в сайта, извършване на ПОРЪЧКА и попълването на формуляри с лични данни, КЛИЕНТИТЕ декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД от партньори по доставката на продуктите. „ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД може да разкрие тази информация на агенти, при условията на споразумения за поверителност, за доставяне на поръчки. Тези доставчици могат да имат достъп до личните данни, които са необходими, за да изпълняват задълженията си.

„ДИ ПИ ЕМ“ ЕООД ще разкрие информацията за Вашия акаунт и други лични данни, когато е изрично инструктиран от закона или за да си защити своите права, собствеността и сигурността. Това включва обмен на информация с други фирми и организации, за предотвратяване на измами. Разбира се, това не включва продажбата, споделяне или по друг начин разкриване на лични данни за търговски цели, различни от посочените.

  •